Het verbetertraject zorgde voor duidelijke afspraken en verwachtingen

Bij Goudsmit Magnetic Supplies functioneerde een van de medewerkers niet goed. Dit had niet alleen weerslag op het eigen werk van de medewerker, maar ook op dat van zijn collega’s. De productiviteit van de medewerker nam af en dit zorgde voor onnodige herstelkosten en meer verzuim.

Jeff Hagelen, Managing Director van Goudsmit Magnetic Supplies: ‘Ondanks gesprekken met de medewerker verbeterde de situatie niet. We vroegen onszelf af of we nog wel met elkaar verder konden.’ Voordat Jeff hierover een definitief besluit nam, wilde hij zeker weten dat hij als werkgever alle mogelijkheden had geboden om de medewerker weer goed te laten functioneren. Hij ging daarom op zoek naar een passende bemiddeling. Jeff: ‘Via mijn netwerk hoorde ik dat Animo verbetertrajecten uitvoert. Dit leek mij een goede aanpak: samen met een coach objectief het verbetertraject bewandelen. Waarbij de verwachtingen en doelstellingen voor alle partijen realistisch en helder zijn.’ 

Meer dan één oorzaak

De medewerker voelde aanvankelijk weerstand aangaande het verbetertraject. Na er een nacht over geslapen te hebben, stemde hij toch in. Jeff: ‘Animo-coach Karin Kelder startte het verbetertraject en de medewerker zette zich actief in. We kwamen erachter dat de oorzaak van zijn slechte functioneren niet alleen aan het werk lag. Ook privé maakte hij een moeilijke periode door. Het verbetertraject gaf de medewerker handvatten om zijn houding en gedrag beter te begrijpen. Hij leerde zijn gedrag bij te sturen en plukte hier al snel de vruchten van. Dit was niet alleen waardevol op het werk. Ook in zijn privésituatie had hij hier veel aan.’

Teamspirit

Collega’s merkten dat de medewerker vooruit ging. Hij sprak openlijk over het verbetertraject en ging met verschillende collega’s in gesprek. Vanwege oud zeer, hadden de collega’s uit zijn team nog twijfels: kon hij echt blijvend veranderen? Jeff: ‘Ik zag dat de medewerker de kans die ik hem gaf met beide handen aanpakte. Ik vond dat zijn team hem die kans ook moest gunnen.’ Om die reden ging Karin ook met team aan de slag; met TMA’s (Talent Motivatie Analyses), duogesprekken en als afsluiting een teamdag. Dit gaf de medewerkers inzicht in zichzelf en in elkaar.

Verder kijken ...

Tijdens het verbetertraject ging de betreffende medewerker uit zichzelf op zoek naar een andere baan. Hij solliciteerde op een functie, werd aangenomen en besloot deze kans te pakken. ‘Ik geloof dat dit een goede beslissing was,’ aldus Jeff. ‘Voor hem als persoon en uiteindelijk ook voor het team. We kunnen elkaar bovendien recht in de ogen aankijken en namen op de juiste manier afscheid.’ Het verbetertraject gaf ook een duidelijk signaal af in het bedrijf. Jeff: ‘We geven alle medewerkers een kans, maar verwachten wel dat ze deze pakken. Medewerkers moeten begrijpen dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben. Niet alleen werkinhoudelijk, maar ook voor de samenwerking en de sfeer in het team.’

Elkaar versterken

Inmiddels is het team weer op volle sterkte. Jeff: ‘We hebben een nieuwe medewerker die goed in het team past. De medewerkers versterken elkaar en ik zie nu al mooie dingen gebeuren. Op eigen initiatief wilde het team het magazijn anders indelen. Hierdoor kunnen ze efficiënter en beter werken; ze hadden de nieuwe indeling zelfs al uitgetekend klaarliggen. Natuurlijk krijgen ze de ruimte dit zelf te doen; innovatie kan het beste vanuit de werkvloer komen.’