De teameffectiviteit is gegroeid en we benutten onze talenten beter

In 2015 besloot Neos, een stichting voor maatschappelijke opvang en de aanpak van huiselijk geweld, aan de slag te gaan met haar PSO-certificering. PSO staat voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dit is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief zichtbaar maakt. Het certificeringstraject vroeg om specifieke kennis die Neos zelf niet in huis had. Neos besloot dit traject daarom uit te besteden.

Ting Yu Chu, raad van bestuur Neos: ‘Via mijn netwerk werd ik getipt om eens met Animo te praten. Animo had al meerdere organisaties bij dit PSO-traject begeleid en kon wellicht ook iets voor ons betekenen.’

Inhoudelijk en persoonlijk

‘De kennismaking met Animo-coach Karin Kelder en directeur Roland van der Heijden was bijzonder positief’, aldus Ting Yu Chu. ‘Karin benaderde het PSO-vraagstuk vanuit de inhoud en maakte echt verbinding met mij als opdrachtgever en Rolands ervaring en bevlogenheid zorgden ervoor dat ik direct enthousiast was over de aanpak van Animo.’ Tijdens de kennismaking tussen Neos en Animo kwamen ook het Huis van Werkvermogen en de visie op hoe organisaties functies, rollen en werk soms anders kunnen inrichten ter sprake. Neos gaf aan dat zij HR wilde laten groeien naar de rol van sparringpartner van de managers en de teamleiders. Ting Yu Chu: ‘Door het verhaal van Karin en Roland wilden we meer weten over het Huis van Werkvermogen en waren we overtuigd dat Animo ons ook in het HR-traject goed kon begeleiden.’

Samen gaan voor kwaliteit

Karin begeleidde en bewaakte het gehele PSO-certificeringstraject en rondde dit succesvol af. Tegelijkertijd verbond Roland zich voor een half jaar aan Neos en maakte door het delen van kennis, ervaring en enthousiasme samen met het HR-team de beoogde stappen. ‘We zijn nu op de hoogte van alle ins-en-outs van het Huis van werkvermogen en we hebben TMA’s (Talent Motivatie Analyses) ingezet om de talenten van HR-medewerkers nog meer inzichtelijk te maken. Door het TMA-traject is de teameffectiviteit gegroeid en benutten we talenten beter’, aldus Ting Yu Chu. ‘Door de samenwerking met Animo zijn we ons er ook meer van bewust dat het erg zinvol is sommige zaken uit te besteden. Bijvoorbeeld wanneer specifieke kennis of tijd binnen de eigen organisatie ontbreekt. Iemand van buitenaf heeft daarnaast een frisse en onafhankelijke blik. Karin en Roland hebben de opdrachten professioneel uitgevoerd en maakten een goede klik met mij als opdrachtgever en de deelnemende medewerkers. Wij hebben dit als zeer waardevol ervaren en dit bepaalde ook de kwaliteit en het succes van de uitgevoerde opdrachten.’